Wet wapens en munitie

In de Wet wapens en munitie is geregeld wat er in Nederland wel en niet mag met betrekking tot vuurwapens. De wetgeving heeft ook bepaalde verantwoordelijkheid neergelegd bij de besturen van de schietverenigingen.

Wil een lid van een schietsportvereniging een eigen wapen kopen, dan zal hij/zij dit via het verenigingsbestuur moeten aanvragen bij het Hoofd van de plaatselijke politie.
Het verenigingsbestuur zal moeten verklaren dat de aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoet en daarvoor tekenen.

Een aantal voorwaarden zijn:

  • minimaal een jaar lid zijn van de vereniging;
  • minimaal 18 schietbeurten: aantoonbaar via schietregister;
  • voldoende kennis hebbende van het wapen dat wordt aangevraagd.

Het bestuur van de vereniging zal hieromtrent de grootste zorgvuldigheid in betrachten!

Verder is het natuurlijk verboden een wapen of munitie voorhanden te hebben indien u niet in het bezit bent van een zogenaamd verlof (vergunning).