KNSA

Algemene informatie over de KNSA, waarbij Schutterij De Milsbeek is aangesloten

 

De Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) is de instantie in Nederland die de belangen behartigt van alle aangesloten schietsportverenigingen.

Bovendien vertegenwoordigt de KNSA, als officieel erkend gesprekspartner, de schietsport op nationaal niveau onder andere bij diverse overheden en ministeries (VWS, Justitie, Defensie en VROM) en de nationale sportkoepel NOC*NSF. Binnen Europa bij de Europese Schietsport Federatie en wereldwijd bij de internationale Schietsport Federatie en de Muzzle Loaders Association International Committee.

 
Naast het behartigen van de belangen van de schietsport en alles wat daar mee te maken heeft bij externe relaties, verleent de KNSA uiteraard service aan haar leden op diverse terreinen.
 
Het lidmaatschap van de KNSA bestaat voor alle aangesloten verenigingen en hun sportschutters uit een gratis pakket voorzieningen, dat voor de geregistreerde schutters onder andere bestaat uit een collectieve verzekering voor aansprakelijkheid en rechtsbijstand en de toezending van het maandelijkse bondstijdschrift “Schietsport”.
 
Naast dit standaard servicepakket kunnen de aangesloten verenigingen voor allerhande zaken en diensten bij de KNSA terecht. Zo kan de KNSA adviezen geven wanneer er problemen en vragen zijn bij de aanschaf van een wapen of andere zaken met betrekking tot de Wet Wapens en Munitie, adviseert en bemiddelt zij bij de realisatie en de bouw van schietsportaccommodaties en voert zij, namens de verenigingen of individuele schutters, gerechtelijke procedures indien deze nodig en zinvol zijn.
 
Een belangrijk deel van deze serviceverlening is het goed informeren en adviseren van de aangesloten verenigingen en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit daarvan. Zo verzorgt de KNSA onder andere opleidingen en cursussen, zowel op sporttechnisch als op wedstrijdorganisatorisch gebied, en leidt zij sportschutters op tot bijvoorbeeld basistrainer (de persoon binnen de schietsportvereniging die nieuwkomers de beginselen van de schietsport leert), trainer A en trainer B. Aangesloten verenigingen kunnen tevens, indien zij dat willen, deelnemen aan het KNSA certificeringsysteem, een project dat verenigingen helpt bij het verbeteren en waarborgen van hun eigen kwaliteit.
 
De KNSA telt op dit moment circa 800 leden (schietverenigingen) waarbij ruim 42.000 sportschutters zijn aangesloten.