Geschiedenis Schuttersvereniging “De Milsbeek”

Schutterij “De Milsbeek” is opgericht op 1 januari 1971.
Het was echter allemaal niet zo gemakkelijk, want er moest heel wat gedaan worden. De oprichters waren: Harrie Wouters, Cor van Elst, Theo Markus, Martien Tax, Hent Wijnhofen en Gerrit Arts.
Op 15 maart 1971 werden door H.M. Koningin Juliana, op wintersport te Lech in Oostenrijk, de overlegde statuten goedgekeurd. Op woensdag 26 mei 1971 verschenen in de Nederlandse Staatscourant, de statuten van Schuttersvereniging ”De Milsbeek”. De Koninklijke goedkeuring was binnen.

Het clubhuis werd ondergebracht bij Wim Cobussen in café ”D’n Dörpel”.

Op een stuk grond van Gerrit Arts werd het schuttersterrein aangelegd en werd er begonnen met het plaatsen van de toen nog houten schietbomen. Die werden gekocht van Natuurmonumenten. Nadat deze klus was geklaard kon men beginnen met het wipschieten.
Het wipschieten was heel zwart-wit gezien het van de schietboom afschieten van een schijf. Ogenschijnlijk een eenvoudige zaak, maar omdat het wipschieten in zon, wind en regen gebeurt, in de praktijk van alledag toch niet zo eenvoudig.
De schutterij, inmiddels aangesloten bij de Kring van Gennep en Omstreken en de Nederlandse Federatie Wipschieten, organiseerde schietconcoursen en kienavonden om het financiële plaatje rond te krijgen. Hendrik Grutters, altijd actief achter de schermen, wist in Venlo een frietkraam te koop. Deze werd opgekocht en naar Milsbeek vervoerd om als kantine dienst te gaan doen.

De officiële opening werd verricht door wethouder Jan Franken, met medewerking van fanfare “Crescendo”.

Een prachtig handgemaakt vaandel van de beschermvrouwe van de vereniging “O.L.V. van Altijddurende Bijstand” zou voortaan alle bijzondere gelegenheden en festiviteiten opluisteren.
De eerste uniformen kwamen van de Swift Harmonie. Een tambourskorps met vendeliers werd opgericht, onder leiding van de heer René de Block.

In mei 1971 werd het eerste flobert geweer, een Walter-Spezial cal.6mm aangeschaft. Iedere zondag werd er deelgenomen aan de concoursen en zo kwam de vereniging al snel in het bezit van een stel mooie bekers.
Om de clubkas te verstevigen werd er met de kermis een tent gehuurd, die tevens diende om de schutterskoning in te halen.
De allereerste koning was Nico Cobussen met aan zijn zijde koningin Jos Hoedjes.
De eerste jeugdkoning was Gert Franken met als jeugdkoningin Betsie Peters.
In de tent speelden de Romantica’s en het eerste koningsbal was een feit.
Zo werd het koningschieten een traditie.
In de winter werd er elk jaar een wildconcours georganiseerd. Dit was zeer in trek en was dan ook altijd sportief, spannend en gezellig.

De schutterij was in de beginjaren zeer actief en organiseerde zo veel activiteiten dat in 1976 nieuwe ijzeren schietpalen in gebruik werden genomen en de eerste uniformen vervangen werden door de groene jagersuniformen.
Dat het de schutterij goed ging bleek toen op 27 juni 1982 het Nederlands Kampioenschap werd behaald te Geldrop.
Het winnende viertal bestond uit:
De jeugdleden Pierre de Block en Marcel Folmer met Elie en Wilma Cobussen

Dit was een grote eer en een goede stimulans om verder te gaan.

 

De “groene keet” (kantine) was inmiddels zo slecht dat er in Milsbeek ook hardop aan een nieuw onderkomen werd gedacht. Ook omdat het sociale aspect binnen de vereniging bijzonder belangrijk was, bleek de bouw van een nieuwe kantine onontbeerlijk.
Daarnaast lagen er ook al plannen klaar voor een binnenschietbaan om de leden meer mogelijkheden te bieden dan alleen wipschieten.
De mogelijkheid om die wens te realiseren diende zich aan toen grond van een schutterslid kon worden gekocht om de nieuwe kantine te bouwen.
Twee jaar nadat de architect Frans Kerkhoff in 1982 de tekeningen produceerde en de vergunningen waren aangevraagd begon de bouw in 1984 echt.
De oude kantine werd schaftkeet en opslagruimte en in weer en wind gingen de leden met een enorme inzet en ambitie aan de slag. Ieder vrij uur waren er wel enkele leden op het schuttersterrein te vinden en zelfs de vakantie werd aan dit project besteed.
Op zaterdag 24 november 1984 werd de eerste steen van de kantine en schietbaan gelegd door mevrouw Tonia Arts.

Twee jaar na de daadwerkelijke start, in 1986, werd de nieuwe kantine in gebruik genomen.
Tegelijk echter werd ook de bouw tijdelijk stop gezet.

De financiën ontbraken om verder te gaan met de schietbaan. Alles werd namelijk uit eigen middelen bekostigd.

Tijdens de bouwperiode ging het schietleven gewoon door. En hoe… op 27 juni 1982 was in Geldrop al voor de eerste keer het Nederlands Kampioenschap Wipschieten in de wacht gesleept en in 1985 gebeurde dat voor de tweede keer!
Het winnende viertal: Hent Wijnhofen,
Theo Thijssen, Elie en Wilma Cobussen.
Ook de schietconcoursen gingen gewoon door. En tussen de bedrijven door werd er van alles gedaan om de kas weer te vullen.
Hent Wijnhofen stopte in deze tijd als voorzitter en gaf na 15 jaar de hamer over aan Henk van Elst.
Na enkele jaren was de financiële positie weer zodanig dat het sein “verder bouwen” kon worden gegeven.

Het streven was om met het 25 jarig bestaan de schietbaan in gebruik te nemen. Het kwam er niet van. Integendeel, de bouwactiviteiten kwamen door enkele tegenslagen op een heel laag pitje te staan.
Maar toch: omdat regeren vooruitzien is, richtte Schutterij “De Milsbeek” zich met het oog op de toekomst niet alleen op de noodzakelijke kadervorming voor het toekomstige sportschieten -vijf leden volgden de WOK-cursus bij de KNSA als baancommandant, maar liefst zeven leden namen deel aan de cursus voor basistrainer en op de lijst staan verder nog 20 veiligheidscommissarissen- maar werd ook het kruisboog schieten opgestart. Door de aanschaf van twee kruisbogen kon een onderlinge competitie worden opgezet.
Vanuit de overheid werd besloten dat er alleen nog geschoten mocht worden met kogelvangers.
Dit betekende voor de vereniging een extra grote klus die ook de nodige financiële problemen met zich meebracht.
De schietbomen werden vervangen door één grote mast met 6 schietpunten met een kogelvanger. Toen deze mast gereed was werd hij door de defensie gekeurd en goed bevonden.
 

 

 

In 2001 schoot Rick van Elst zich tot schutterskoning nadat zijn opa en vader al eerder deze titel mochten dragen. Drie generaties schutterskoning. Uniek!!

 

 

 

In 2004, het 25 jarig bestaan was toen al lang gevierd, kreeg de vereniging een erg grote tegenslag te verwerken.
Er werd ingebroken en alle kruisbogen en luchtwapens werden meegenomen, zo ook de kantinevoorraad.

Om toch door te kunnen blijven schieten, stelden enkele leden hun wapen ter beschikking en het bestuur ging op pad voor nieuwe wapens. Een vereniging uit Den Haag die vanuit de media van de inbraak hadden vernomen, nam spontaan contact op en deelde mee dat haar wapens tegen een redelijke prijs konden worden overgenomen.
Die vereniging zelf stopte er namelijk toch mee. En omdat er ook alweer nieuwe kruisbogen waren gemaakt, konden de leden weer verder met de competities.

De nieuwbouwplannen leefden onder leiding van Elie Cobussen, man van het eerste uur, nog altijd.
Het promoten van de schietsport, het organiseren van schietwedstrijden, concoursen en kienavonden, het ging allemaal gewoon door ten behoeve van de realisatie van de schietbanen.

En successen werden ook geboekt…
Drie jaar op rij presteerde de jeugd van “De Milsbeek” het om de Nederlandse Kampioenschappen Wipschieten te winnen onder leiding van Arie Verschuren en Henk van Elst.

In 2005 waren de winnende schutters:
Yousef El-Dardiry
Michiel van Lent
Willem Emons en
Roger Heaver

In 2006 was het winnende tweetal:
Yousef El-Dardiry en Jim Heaver

In 2007 greep juniorlid, Roger Heaver, ook de individuele titel.

 

In 2005 nam de vereniging afscheid van twee markante personen.

 

 

In januari van Piet Weijers.
Hij was de man die de kruisbogen vervaardigde, onderhield en repareerde.
Dit was een groot gemis.

 

 

 

 

 

 

 
In februari ontviel ons Hent Wijnhofen.
Man van het eerste uur. Mede-oprichter en oud voorzitter.
Hent was 15 jaar voorzitter en zijn inzet was groot.

Van beiden heeft de schutterij samen met alle gilden en schutterijen van de Kring Noord Limburg met schutterseer afscheid genomen.

Begin 2007 besloot het bestuur om de schietaccommodatie dit jaar nog te openen.
Het gehele jaar door werd er door veel leden en met de inzet van bedrijven er heel hard naar toe gewerkt om de schietaccommodatie feestelijk te kunnen openen.
De prachtige muurschildering, gemaakt door Cees en Nelly van de Ven, geeft een mooi aandenken aan de beginjaren van de schutterij.

En dan is het 17 november. De dag waarnaar lang is uitgekeken: “De Opening”.

De openingshandeling waarbij onze voorzitter/Keizer Henk van Elst het naambord onthulde had op velen een indrukwekkende en emotionele impact.
De onthulling ging gepaard met tromgeroffel en tegelijkertijd gingen de vlaggen ten top en klonken er kanonschoten. Tijdens de receptie bracht Fanfare Crescendo een schitterende serenade en werd de vereniging verrast door een spontaan optreden van de Samba Maria Bahima Band.
Ter gelegenheid van de opening boden de leden het bestuur een prachtige klok aan en ook van de KNSA mocht de vereniging een mooi aandenken in ontvangst nemen.
Op zo’n dag merk je ook de verbondenheid met andere schutterijen en gildes.
De samenwerking met de andere verenigingen is heel belangrijk maar ook prettig om te ervaren.

De schutterij kan dan ook op een zeer geslaagde dag terugkijken maar ook terugzien naar de vele uren inzet en energie om grote evenementen zorgvuldig voor te bereiden en tot een goed eind te brengen, maar ook naar de geweldige bouw-prestaties die onze accommodatie maken tot een plek, waarbij iedereen zich thuis kan en mag voelen en waar men zeer trots op kan en mag zijn.
Nu is de tijd dan ook aangebroken om de schietactiviteiten te gaan uitbreiden.
De vereniging kan aan haar leden vele facetten van de schietsport aanbieden.
Luchtgeweer – luchtpistool – klein kaliber geweer – klein kaliber pistool en kruisboog.

Tijdens de open dag was er een grote opkomst van belangstellenden en er was veel interesse in het beoefenen van de schietsport.
Om wedstrijden te kunnen organiseren en begeleiden zijn er altijd enkele personen nodig die deze kennis hebben. Schutterij De Milsbeek heeft deze kennis.
Dit blijkt wel uit het feit dat enkele leden als baancommandant fungeerden bij de Nederlandse Kampioenschappen luchtgeweer en luchtpistool te Papendal.

 

Bij het Nederlands Kampioenschap
Wipschieten werd Peter Peters
Nederlands Kampioen.

Een geweldige prestatie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2009 heeft de schutterij, na een kort ziekbed, helaas afscheid moeten nemen van haar voorzitter en Keizer Henk van Elst.
Henk was reeds 23 jaar voorzitter en hij keek uit naar het 40 jarig jubileum wat voor hem een dubbel jubileum zou zijn geworden: 25 jaar voorzitter!!!
Wat was Henk hier graag bij geweest.
De schutterij was zijn trots. Met hart en ziel heeft hij zich altijd ingezet voor de schutterij en hij heeft het mede mogelijk gemaakt dat Schutterij “De Milsbeek” een bloeiende vereniging is geworden.

 

 

 

 

 

 

In 2009 schoot Anne Schoofs zich tot jeugd-koningin.
Zij is de jongste koningin in de 40 jarige geschiedenis.

Maar het hield tevens in dat de schutterij nu ook drie generaties schutterskoninginnen heeft.

Namelijk Oma (Wilma Cobussen),
Mama (Ilja Schoofs-Cobussen) en dan nu Anne.
Het Gemeentelijk Koningschieten en het Euregio Rijn-Waal Treffen zijn ook jaarlijks terugkerende evenementen waar de schutterij verschillende keren de titel schutterskoning en/of schutterskoningin wist te behalen.

Euregio Koningin 2001:
Ilja Schoofs-Cobussen

 

 

 

 

Gemeente Koning 2003:
Rudy Cobussen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Koningin 2007:
Gunda Lamers tesamen met
burgemeester mevrouw De Loo
 

 

 

In het 40 jaar bestaan van de vereniging is er een mooie schietaccommodatie tot stand gekomen; zonder financiële overheidssteun en met enthousiaste inzet van leden/vrijwilligers die het scala van mogelijkheden tot het beoefenen van de schietsport fors uitbreidde, zijn dit allemaal tekenen van de levenskracht van Schutterij “De Milsbeek” die het beoefenen van de schietsport in zijn totaliteit als doel heeft.

Een schutterij die met de nieuwe banen nog meer mogelijkheden heeft om wedstrijden te organiseren. Niet alleen onderling op de wekelijkse trainingsavonden, op de maandag- en vrijdagavond, kunnen als disciplines luchtgeweer, luchtpistool, klein kaliber geweer, pistool en kruisboog worden beoefend, maar ook in het district en vanzelfsprekend de concoursen op de wip: de activiteit waarmee het in 1971 allemaal begon….