Contributie en lidmaatschap

Aanmeldprocedure
. . ..
Aanmeldprocedure met betrekking tot lidmaatschap:In principe mag u altijd komen kijken en inlichtingen verkrijgen alvorens u besluit tot lidmaatschap over te gaan.Bij een aanmelding vult u het inschrijfformulier in en vergezeld dit met 2 recente pasfoto’s en een VOG-verklaring.Het overleggen van een VOG-verklaring (Verklaring Omtrent het Gedrag) is verplicht. Na invulling en ondertekening dient u dit aanvraagformulier in te leveren bij de gemeente waarin u woonachtig bent. De kosten hiervan zijn verschillend per gemeente en komen voor eigen rekening. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen.download hier een  VOG aanvraagformulierInschrijfgeld vereniging:U betaalt het inschrijfgeld van € 100,00.
Is uw inschrijfgeld ontvangen dan bent u het eerste aankomende jaar aspirant-lid. De secretaris van de vereniging meldt u eveneens aan bij de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie). Indien zich geen bijzonderheden voordoen wordt uw aspirant-lidmaatschap automatisch omgezet in een hoofdlidmaatschap cq. gezinslidmaatschap.Binnen de vereniging is een ballotagecommissie aangesteld. Deze commissie bekijkt of de nieuwe leden passen binnen onze vereniging. Normaliter levert dit geen problemen op, doch een enkele keer meldt zich een lid waarvan zijn/haar lidmaatschap enige commotie kan opwekken.
Na advies van de ballotagecommissie aan het bestuur worden de te nemen stappen in beraad genomen en eventueel het aspirant-lidmaatschap opgezegd. Cursus:Aspirant-leden dienen een basisopleiding te volgen, deze cursus is verplicht voor alle aspirant-leden, ongeacht hun schietverleden. De begeleiding geschiedt vanuit de vereniging door de hiervoor opgeleide trainers. 

Contributie
Voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2022 betalen de leden de volgende contributie bedragen :VOLWASSENEN :€ 125,00 contributie per jaar ( inclusief  verplichte afdracht aan de KNSA)                           Niet KNSA leden:€  77,50

JEUGD  : € 50,00 contributie per jaar  ( inclusief € 6,50 verplichte afdracht aan de KNSA)